Home  >  Yeongdeok-gun  >  Swordsmanship

The 10 Best Swordsmanships near Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do

Swordsmanships near Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, KR.


Gyeongsangbuk-do, Yeongdeok-gun, Yeongdeok-eup, Deokgok 2(i)-gil, 12 KR 영덕검도관

Gyeongsangbuk-do, Yeongdeok-gun, Yeonghae-myeon, Beolyeong-ri, 13-2 예주검도관

Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Buk-gu, Yangdeok-dong, 해동검도

Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Buk-gu, Jangseong-dong, 1407-14 청해검도관

Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Buk-gu, Duho-dong, 1069-4 진무검도관


Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Buk-gu, Haksan-dong, 280-1 용흥도장

Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Buk-gu, Hanggu-dong, 13 원상혁검도관

Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Buk-gu, Hakjam-dong, 203 해동검도포항학잠도장

  • ·
  • 6 Reviews
Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Buk-gu, Jukdo-dong, 651-6 청심검도관

Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Nam-gu, Daejam-dong, 996 해동검도이동도장


경북 포항시 남구 대이동(블) 13-5 대이동비호검도장

Gyeongsangbuk-do, Uiseong-gun, Uiseong-eup, Jungri-ri, 703-1 합기도검도의성도장

경북 포항시 남구 유강리(블) 5-15 해동검도유강교육관

Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Nam-gu, Yeonil-eup, Saengji-ri, 194-1 해동검도

Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Nam-gu, Ocheon-eup, Gujeong-ri, 250-7 영일검도관


Dogye-ri, 164-6 세종 장군면 해동검도

Gyeongsangbuk-do, Andong, Yongsang-dong, 599 해동검도

  • ·
  • 2 Reviews
Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Nam-gu, Ocheon-eup, Mundeok-ri, 315-5 문무검도장

Gyeongsangbuk-do, Andong, Unan-dong, 338-2 전통무예충의무예원충의검도관

Gyeongsangbuk-do, Andong, Ok-dong, 767-1 동인검도관


Related Categories

FAQ:

Copyright © 2017-2023 @ Zaubee.com